Omvårdnadsprogram

Välkomna till en parallell omvårdnadssession till läkarprogrammet torsdagen den 11/5 kl. 13.00–17.00 och fredagen den 12/5 kl. 09.00–12.00 under neurologiveckan i Göteborg!

Programmet kommer innehålla kliniska modeller för sjuksköterskemottagning, så som vid neuromuskulära sjukdomar, vid graviditet för personer med epilepsi, vid stöd till patienter med maligna hjärntumörer, ryggstimulering mot smärta samt vid understödd hemgång vid stroke.

Vidare kommer en modell för patient- och närståendeutbildning från teori till praktik och personalutbildning i möten med patienter och närstående med existentiella frågor beskrivas.

Omvårdnadsforskning kring patienters och närståendes upplevelser av att leva med ALS och hur de ser på stöd, patienters och närståendes livskvalitet vid maligna hjärntumörer, samt förväntningar och rädslor inför och glädje och sorg efter epilepsikirurgi kommer presenteras.

Psykologer kommer föreläsa om kognitiv och emotionell påverkan efter stroke samt hur barn till föräldrar med neurologisk sjukdom kan uppleva sin situation och vad vi som omvårdnadspersonal kan göra för att stötta dessa familjer.

Varmt välkomna till ett spännande och innehållsrikt program med möjlighet till nätverk inom sjuksköterskans profession!

Omvårdnadsprogram

Torsdag den 11 maj 2017 13.00–17.00


13.00–13.05
Moderator öppnar mötet, presenterar programmet och hälsar alla välkomna

13.05–13.25
NMC – modell för sjuksköterskemottagning, Karin Håkansson

13.25–13.45
Epilepsi – stöd till familjer som planerar graviditet, Kristina Lisovska

13.45–14.00
Hopp och rädsla inför epilepsikirurgi – glädje och sorg efteråt, Anneli Ozanne

14.00–14.20
ALS – stöd från diagnos till livets slutskede, Anneli Ozanne

14.20–15.00
Patient- och närståendeutbildning – från teori till praktik, Mary Ahlström, Birgitta Bondenius och Tora Ljusberg

15.00–15.30
Fika

15.30–15.50
Hjärntumörer – stöd till familjer som drabbats, SVF, Alicia Hällgren

15.50–16.05
Malignt gliom – familjers livskvalitet och emotionella välbefinnande, Anneli Ozanne

16.05–16.45
Att möta patienter och närstående med existentiella frågor – en utbildningsmodell för personal, Christina Berg

16.45–17.00
Uppdragsutbildning – högskolekurser med inriktning mot neurologiska tillstånd, Lovisa Seleskog

Fredag den 12 maj 2017 09.00-12.00


09.00–09.50
Kognitiv och emotionell påverkan efter stroke, Elisabeth Åkerlund

09.50–10.10
Understödd hemgång – kvalitetssäker utskrivning vid stroke, Therese Sjöberg

10.10–10.30
Ryggmärgsstimulering mot smärta, Ing-Britt Arnessen

10.30–11.00
Fika

11.00–12.00
Att vara barn till föräldrar med neurologisk sjukdom, Petra Linnsand