Omvårdnadsprogram

Välkomna till en omvårdnadssession parallellt till läkarprogrammet torsdagen den 24/5 kl. 10.00–17.00 och fredagen den 25/5 kl. 09.00–12.00 under neurologiveckan i Karlstad!

I år har vi utökat det parallella programmet till att förutom omvårdnadspersonal (sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, psykologer mfl.) även omfatta vårdadministratörer. Vi startar redan kl 10 på torsdagen så vi får en och en halv dag.

Parallellprogrammet för vårdadministratörer innehåller intressanta delar i dagens arbetssätt tillsammans med utveckling av vården, såsom E-hälsa, nyttan med kodning, juridiken i journalskrivning. Vi har bjudit in en kommunikatör för att bättre förstå varför vi inte kan skriva vad som helst eller på våra egna sätt, i patientens journal.

För omvårdnadspersonal så tycker vi att det är spännande att få berätta hur vi nått framgång i olika delar genom förändrat arbetssätt för alla kategorier på mottagningen. Till stor hjälp är vårt utbredda teamarbete för både MS, Parkinson, EP och MNS. Men också hur vi genom god vilja har frigjort tid för läkarna, genom att sköterskorna tar på sig nya utmanande uppdrag.

Att vi sedan länga involverar inte bara patienten utan även dess anhöriga, är en framgångsfaktor. Det började i hjärnskadeteamet men har idag blivit ett vedertaget arbetssätt över hela kliniken, inte minst på strokeenheten.

Vidare kommer en modell för patient- och närståendeutbildning, härstammande från Norge, att presenteras. Vi har mångårig erfarenhet av att använda utbildningen både för personal, patienter och deras anhöriga, som nått framgångar nationellt.

Vi är stolta över ett starkt samarbete med både psykolog- och kuratorsenheten samt rehabiliteringsenheten. De kommer att presentera flera delar av effekterna efter en neurologisk skada/sjukdom.

Varmt välkomna till ett spännande och innehållsrikt program för många professioner med möjlighet till nätverk inom sin egna profession!

Torsdag 24 maj 2018 10.00-16.30

Local: Erik Gustaf Geijer, plan 3
09.30 – 10.00
Ankomstregistrering och Fika

10.00 – 11.30
PNU, patient-och närståendeutbildning integrerat i verksamheten som en naturlig del av vården. Arbetssätt enligt den norska modellen ”Learing og mestring” för målgrupper som Parkinson, MS o fatigue, MS – familj, Hjärntumörer. Kurator Margareta Taubermann, Monica Magnusson, Eva-Lena Johansson erfaren patient o anhörig

11.30 – 12.30
Lunch

12.30 – 13.30
Hur involvera anhöriga i stroke-och hjärnskaderehabilitering? Lars Stenberg från Hjärnskadeteam och Elin Pettersson från Strokeenheten, anhörig medverkar

13.30 – 15.00
Mental trötthet och lättare kognitiv påverkan vid neurologisk skada/sjukdom, Audun Lyngstad, neuropsykolog

15.00 – 15.30
Fika

15.30 – 16.00
Erfarenheter av basal kroppskännedom vid stroke, Anne Borg, fysioterapeut

16.00 – 16.30
Spasticitet – rehabperspektiv, Tone Hollowell, fysioterapeut och Kristina Lindgren, med.rehabläkare

Fredag 25 maj 2018  9.00-12.00

Local: Erik Gustaf Geijer, plan 3
09.00 – 09.30
Hur samordnar man resurser i öppenvården runt hjärnskador (Öppenvårdsteam), Kristina Lindgren, med.rehabläkare

09.30 – 10.00
Hur går det sen….? Presentation av Dagrehabiliteringen, som ligger nere på stan, Kristina Lindgren, med.rehabläkare, tillsammans med personal från dagrehabiliteringen

10.00 – 10.30
Fika

10.30 – 11.00
Multidisciplinära team, en stor del av neurovården, presentation av neuro-team; MS, Parkinson, EP, MNS, arbetsväxling på NR-mottagningen, Veronica Dalevi MS, Eva-Lena Johansson PD, Lisbet Rosengren EP, Ann-Marie Nilsson MNS

11.00 – 11.30
Musikterapi vid hjärnskador, Alexandra Ullsten, musik- bildterapeut

11.30 – 12.00
Team funktionella diagnoser tillsammans med Centrum för traumatisk stress, CTS