Utställare

Nu har Svenska Neurologföreningen, denna gång tillsammans med lokala organisatörer i Karlstad, återigen fullt fokus på den kommande Svenska Neurologiveckan den 21-25 maj 2018. Vi fortsätter att spana in i framtiden för att återspegla den starka utveckling som neurologin just nu genomgår.

Liksom de tre tidigare Neurologiveckorna i Umeå, Örebro och Göteborg kommer det att bli en verkligt fullmatad vecka! Vi har inte gjort några större förändringar i grundstrukturen av programmet eftersom vi har uppfattat att det är ett vinnande koncept och återkoppling visar på övervägande mycket nöjda deltagare i Göteborg.

Lokalen blir CCC – Congress Culture Centre – Karlstad med vattnet inpå knuten. Vi hoppas förstås att det blir en fin vårvecka för det är väl ändå så att solen alltid lyser i Karlstad! Utställningen kommer att äga rum i direkt anslutning till huvudföreläsningssalen. För- och eftermiddagskaffe och mingellunch serveras i utställningen för att maximera möjligheten för utställare att möta deltagarna.

Svenska Neurologföreningen och Neurologi- och Rehabkliniken i Karlstad önskar er alla varmt välkomna till den traditionsenliga Svenska Neurologiveckan i Karlstad i maj 2018!

Väl mött!

Christina Sjöstrand,
Ordförande SNF

Karin Wirdefeldt,
Ordförande i organisationskommittén

Marita Toreheim-Kase,
Verksamhetschef Neurologi och Rehab kliniken