Utställare

Svenska Neurologföreningen har nu fullt fokus på den kommande Svenska Neurologiveckan som äger rum den 8-12 maj 2017 i Göteborg. Temat blir “Spaning i framtiden” med tanken att återspegla den starka utveckling som neurologin just nu genomgår och blicka framåt på kommande möjligheter denna innebär.

Liksom de två tidigare Neurologiveckorna i Umeå och Örebro kommer det att bli en verkligt fullmatad vecka! Vi har inte gjort några större förändringar i grundstrukturen av programmet.

Lokalen blir, Lindholmen Conference Centre med vattnet inpå knuten och i bästa fall kan Göteborg visa sig från sin vackraste sida även vädermässigt. Utställningen kommer att äga rum i direkt anslutning till huvudföreläsningssalen (Candelafoajén) och den parallella lokalen. För- och eftermiddagskaffe samt mingellunch serveras i utställningen för att maximera möjligheten för utställare att möta deltagarna.

Svenska Neurologföreningen och Neurologkliniken i Göteborg önskar er varmt välkomna till den traditionsenliga Svenska Neurologiveckan i Göteborg i maj 2017!

Väl mött!

Christina Sjöstrand, ordförande Svenska Neurologföreningen
Karin Wirdefeldt, ordförande organisationskommittén
Mikael Edsbagge, SC Neurologi, Göteborg