Utställare

Svenska Neurologföreningen anordnar, tillsammans med lokala organisatörer i Malmö/Lund, Neurologiveckan den 13-17 maj 2019. Mötet kommer att äga rum på Scandic Triangeln i Malmö. Övergripande tema blir denna gång ”Brobyggande”. Programmet kommer att lyfta fram den starka utvecklingen inom diagnostik och behandling av neurologiska sjukdomar, med ett både multidisciplinärt och multiprofessionellt perspektiv.

Liksom de senaste Neurologiveckorna i Göteborg och Karlstad så kommer det att bli en intensiv och mångfacetterad vecka! Vi bygger vidare på konceptet från Karlstad med flera olika program för ST-läkare, neurologer, omvårdnads- och rehabiliteringspersonal samt vårdadministratörer.

Veckan inleds med en ST-dag med tema sömn, ett ämne vi hoppas ska tilltala många. ST-dagen är som tidigare endast öppen för ST-läkare. Specialistsällskapen kommer liksom tidigare att arrangera sina mycket uppskattade halvdagar. Nytt för i år är att sällskapen även kommer att anordna översiktsföreläsningar för vårdpersonal under hela onsdagen.

Lokalen blir Scandic Triangeln, mitt i centrala Malmö och beläget ovanpå tågstationen Triangeln. Det är mycket lätt att ta sig hit med både tåg och flyg. Det sociala programmet planeras för fullt och kommer att äga rum i både Malmö och närbelägna Lund. Utställningen kommer att äga rum i direkt anslutning till huvudföreläsningssalen. För- och eftermiddagskaffe och mingellunch serveras i anslutning till utställningen för att maximera möjligheten för utställare att möta deltagarna.

Sammantaget är detta en vecka du inte bör missa! Svenska Neurologföreningen och Neurologisektionen i Malmö/Lund önskar er alla varmt välkomna till den traditionsenliga Neurologiveckan i maj 2019!

För anmälan skicka ett email till; neurologiveckan@meetx.se

Nivå 1 Utställare

neurologiveckan
neurologiveckan
neurologiveckan
neurologiveckan

Nivå 2 Utställare

neurologiveckan
neurologiveckan
neurologiveckan

Nivå 3 Utställare

neurologiveckan
neurologiveckan
neurologiveckan
neurologiveckan
neurologiveckan
neurologiveckan
neurologiveckan
neurologiveckan
neurologiveckan
neurologiveckan
neurologiveckan
neurologiveckan
neurologiveckan
neurologiveckan

Utställare & Karta

neurologiveckan
© Copyright - neurologiveckan.se