Preliminärt program

Programmet uppdateras kontinuerligt

Programöversikt

Mån 8 maj Ti 9 majOn 10 majTo 11 majFre 12 maj
FörmiddagST-dag
Motorikstörningar / Motoriksjukdomar
10 min intro


SNEMA:
Neuromuskulär transmissionsrubbning

EP-sällskapet: Epilepsi och hälsaHuvudvärkssällskapet: Samsjuklighet och riskfaktorer vid huvudvärkstillståndSwemodis:
Avancerade terapier vid Parkinsons sjukdom
EftermiddagST-dag
Motorikstörningar / Motoriksjukdomar
MS-sällskapet:
Uppdatering om MS-behandling, vaccinationer samt NMOSD
Akademiska sjukhuset/Uppsala
Att mäta fritt är stort, men mäta rätt är större
Mätningar som vägledning i klinisk neurologisk vardag
Årsmöte 30 min efter lunch


ANS: Akut neuroimmunologi och metabola sjukdomar

ÖvrigtMingel i utställningenKonferensmiddag