• Neurologiveckan 2022

    17-20 maj, Uppsala

    neurologiveckan

NEUROLOGIVECKAN på UKK i Uppsala - Save the date! 17-20/5 2022

Neurologiveckan

17-20/5 2022

Anmälan öppnar här i december

“Neurologidagarna 2021 blev ett uppskattat möte och härmed ville vi tacka alla medverkande. Stort tack till alla våra sponsorer och självklart till alla organisatörer SNF börjar förberedelser inför fortbildningsvecka år 2022 och information kring detta kommer att meddelas snart”
SNF styrelse

neurologiveckan

Neurologidagarna

19-21/5 2021

Arrangeras av

neurologiveckan

Svenska Neurologföreningen arrangerar Neurologiveckan i ett samarrangemang med Akut Neurologi i Sverige, Svenska Epilepsisällskapet, Svenska Migränsällskapet, Svenska MS-sällskapet, Svenska Neuromuskulära arbetsgruppen, Swemodis och den lokala arrangörsorten. Programmet kommer att ha stor spännvidd och utgör en sammanhållen plattform för årlig neurologisk fortbildning.

neurologiveckan
neurologiveckan
neurologiveckan
neurologiveckan
© Copyright - neurologiveckan.se