• Neurologiveckan 2020

    4-8 maj, Stockholm

    Trygg-imagebank.sweden.se

Information från Svenska Neurologföreningen

2 april 2020

Bästa anmälda deltagare till Neurologiveckan!

Det är med sorg i hjärtat som vi vill meddela er om att vi efter noggrant övervägande och ett flertal extrainsatta styrelsemöten inom SNF beslutat att ställa in Neurologiveckan 2020 som var planerad att hållas i Stockholm den 4–8 maj.

I samband med debuten av Corona-krisen tänkte vi att ett virtuellt möte skulle kunna vara ett attraktivt alternativ, men allteftersom tiden gått och restriktionerna ökat på alla plan, har vi insett att det inte längre är möjligt med några som helst möten i dagsläget.
Vi behöver finnas på plats på våra arbetsgolv och hjälpa till när våra kollegor går på knäna.

Vad händer nu?

Vi har meddelat kongressbyrån Meetx och sponsorerna om det aktuella läget. Föreningens medlemmar har fått information via mailutskick, och vi kommer framöver löpande att uppdatera med information på föreningens hemsida neurologforeningen.org och här på Neurologiveckans hemsida.
Beslutet har förstås en del ekonomiska konsekvenser för föreningen som vi arbetar med och hoppas kunna lösa på bästa sätt. Målet är dock att Neurologiveckan ska kunna återkomma nästa år i Uppsala.

Årsmötet för SNF som brukar hållas i samband med Neurologiveckan kommer att äga rum virtuellt så snart det är möjligt och medlemmarna kommer att informeras i god tid innan.

Ljusare tider kommer!

Många hälsningar

SNFs styrelse genom

Shala Ghaderi Berntsson
Ordförande, SNF

Karin Wirdefeldt
Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

Shala Berntsson
Ordförande SNF

Caroline Ingre
Vetenskaplig sekreterare SNF

Arrangeras av

neurologiveckan

Svenska Neurologföreningen arrangerar Neurologiveckan i ett samarrangemang med Akut Neurologi i Sverige, Svenska Epilepsisällskapet, Svenska Migränsällskapet, Svenska MS-sällskapet, Svenska Neuromuskulära arbetsgruppen, Swemodis och den lokala arrangörsorten. Programmet kommer att ha stor spännvidd och utgör en sammanhållen plattform för årlig neurologisk fortbildning.

neurologiveckan
neurologiveckan
neurologiveckan
neurologiveckan

Information om kongressen

neurologiveckan

Program

Läs mer om det spännande programmet här.

neurologiveckan

Omvårdnadsprogrammet

Läs mer om Omvårdnadsprogrammet här.

neurologiveckan

Vårdadminsitratörerna

Läs mer om Vårdadminsitratörerna här.

neurologiveckan

Socialt program

Läs mer om Socialt program här.

neurologiveckan

Konferensanläggning

Mitt i Stockholms puls med shopping, nöjen och kultur precis utanför dörren. Här kan du boka möteslokaler för konferens, event eller fest.

Detaljerat program

Detaljerat program kommer snart att publiceras.

MER INFORMATION

Utställare

Se mer information om utställningsmöjligheter

Kontakt

Alla frågor är välkomna!

Nivå 1 Utställare

neurologiveckan
© Copyright - neurologiveckan.se