Arrangeras av

neurologiveckan

Svenska Neurologföreningen arrangerar Neurologiveckan i ett samarrangemang med Akut Neurologi i Sverige, Svenska Epilepsisällskapet, Svenska Migränsällskapet, Svenska MS-sällskapet, Svenska Neuromuskulära arbetsgruppen, Swemodis och den lokala arrangörsorten. Programmet kommer att ha stor spännvidd och utgör en sammanhållen plattform för årlig neurologisk fortbildning.

neurologiveckan
neurologiveckan
neurologiveckan
neurologiveckan
neurologiveckan

Information om kongressen

neurologiveckan

Program

Tema för kongressen är “Spaning i framtiden”, läs mer om det spännande programmet.

neurologiveckan

Omvårdnadsprogrammet

Läs mer om Omvårdnadsprogrammet här.

Neurologiveckan

Konferensanläggning

Lindholmen Conference Centre är baserat i mitten av Lindholman Science Park i centrala Göteborg.

MER INFORMATION

Utställare

Se mer information om utställningsmöjligheter

Kontakt

Alla frågor är välkomna!

Nivå 1 Utställare

neurologiveckan
neurologiveckan
neurologiveckan
© Copyright - neurologiveckan.se