Program

Programöversikt

Mån 8 maj Ti 9 majOn 10 majTo 11 majFre 12 maj
FörmiddagST-dag
Motorikstörningar / Motoriksjukdomar
10 min intro


SNEMA:
Neuromuskulär transmissionsrubbning

EP-sällskapet: Epilepsi och hälsaÅrsmöte


Huvudvärkssällskapet: Samsjuklighet och riskfaktorer vid huvudvärkstillstånd

Swemodis:
Avancerade terapier vid Parkinsons sjukdom
EftermiddagST-dag
Motorikstörningar / Motoriksjukdomar
MS-sällskapet:
Uppdatering om MS-behandling, vaccinationer samt NMOSD
Akademiska sjukhuset/Uppsala
Att mäta fritt är stort, men mäta rätt är större
Mätningar som vägledning i klinisk neurologisk vardag
ANS: Akut neuroimmunologi och metabola sjukdomar
ÖvrigtMingel i utställningen18.30 Konferensmiddag