Basföreläsningar

Onsdag 15 Maj 2019 08.30 – 12.00

Parallellt program fm
Lokal: Learning 1

8.30-9.15
Sömn – Trött och sömnig – vilka neurologiska sjukdomar kan ligga bakom? En orienterande föreläsning om vad som är viktigt att tänka på för bättre diagnostik och uppföljning
Lena Leissner

9.15-10.00
ANS – Akut neurologi – varför så bråttom?
Marco Brizzi

10.00-10.30
Fika

10.30-11.15
SNEMA – Spektrum av neuromuskulära sjukdomar- en översikt
Andreas Arvidsson

11.15-12.00
SWEMODIS – Diagnostik och Behandling av Parkinsons sjukdom
Jonathan Timpka

Lunch 12.00 – 13.00