Omvårdnadsprogram

Torsdag 7 maj, 10.00 – 17.00

Lokal: Tba

09.30 – 10.00 Ankomstregistrering och kaffe

10.00 – 11.00
Ledarskapets betydelse för omvårdnadsutveckling
Ann-Christin von Vogelsang, Leg. Sjuksköterska, med dr Karolinska Universitetssjukhuset
Sassa Roshandel Leg. Sjuksköterska/Verksamhetschef Karolinska Universitetssjukhuset

11.00 – 12.00
Sjuksköterska inom neurosjukvård
– Hur kompetenssäkrar vi framtiden?

Ann-Christin von Vogelsang, Leg. Sjuksköterska, med dr Karolinska Universitetssjukhus
Marie Fält Leg. Sjuksköterska, Fil. mag. Karolinska Universitetssjukhuset

12.00 – 13.00 Lunch

13.00- 13.30
Stroke
Att evidensbasera en misstanke
Annika Berglund Samordnare Stroketriagering/ Leg. Sjuksköterska/Med. dr. Karolinska Universitetssjukhuset

13.30-14.00
Stroke
Sjuksköterskans roll vid strokelarm
Karin Crantz Biträdande Universitetssjuksköterska Karolinska Universitetssjukhuset

14.00-14.30
Stroke
Mottagning i det akuta skedet
Anna Dahl Biträdande Universitetssjuksköterska Karolinska Universitetssjukhuset

14.30-15.00 Kaffe

15.00-15.30
Besvärande dagsömnighet vid Parkinsons sjukdom – finns den?
Arja Höglund Leg. sjuksköterska, doktorand Karolinska Universitetssjukhuset

15.30-16.00
Parrelation som förändras vid allvarlig sjukdom
Michaela Karlstedt Universitetssjuksköterska, Med Dr. Karolinska Universitetssjukhuset

16.00-16.30
Epilepsy Monitorering Unit (EMU) för vilka och hur går det till
Dzhannet Yakhyaeva Epilepsisjuksköterska, EP-kirurgikoordinator Karolinska Universitetssjukhuset
Sophie Eriksson Biträdande Universitetssjuksköterska Karolinska Universitetssjukhuset

16.30-17.00
Att vara patient och ha minderåriga barn – barns rätt som anhörig
Tuula Lumikukka Biträdande Universitetssjuksköterska Karolinska Universitetssjukhuset

Fredag 8 maj, 10.00 – 12.00

Lokal: Tba

09.00 – 10.00
Andningspåverkan hos neurologiskt sjuka/skadade personer
Jens Werner Specialistsjukgymnast inom lungmedicin, MSc Karolinska Universitetssjukhuset

10.00 – 10.30
Hjärntumörer:
”Min vårdplan och ett personcentrerat arbetssätt”

Alexandra Dovin Samordnande kontaktssjuksköterska, Regional processledare omvårdnad för hjärntumörprocessen
Jenny Rundgren Samordnande kontaktssjuksköterska, Regional processledare omvårdnad för urologiska cancer processen

10.30 – 11.00 Kaffe

11.00- 11.30
Vad kan man göra för personer som ofrivilligt har dansen i blodet/döden i generna?
– omvårdnadserfarenheter av sjuksköterska 10-årigt polikliniskt verksam i Huntingtonteamet vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Tina Walldén Biträdande Universitetssjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset

11.30-12.00
Så arbetar stroke-och hjärnskadevägledaren i Region Stockholm
Emma Schött, Hjärnskadevägledare, Region Stockholm

12.00 Avslut