Vårdadministratörernas program

Torsdag 16 maj 10:00-16:00

10:00-11:00
SDV – Skånes Digitala Vårdsystem, en ny heltäckande digital plattform –
Pelle Johnsson, Klinisk programchef SDV-programmet, Skånes universitetssjukvård, Region Skåne

11:00-12:00
Neuropsykolog – Vad gör en neurolopsykolog –
Vuko Wahlfrid, neuropsykolog, Neurologimottagningen, Skånes universitetssjukhus, Lund

12:00-13:00
Lunch

13:00 – 14:30
Kommunikation – Kommunikation/hur kommunicerar vi med varandra –
Annika Hörlén, Avdelning kommunikation, Skånes universitetssjukvård

14.30 – 15.00
Fika

15.00-16.00
Huntingtons sjukd – Från gen till framtidens behandling –
Åsa Petersén, Professor, överläkare, specialist i psykiatri vid Huntingtoncentrum och neurologimottagningen, Skånes universitetssjukhus samt Lunds Universitet.

Fredag 17 maj 9:00 -12:00

9:00 – 10:30
Neurologstatus –
Linnea Grindegård, Läkare, Sorina Gorcenco, Läkare, Sektion neurologi, Skånes universitetssjukhus, Lund

10:30-12:00
Belastningsergonomi – Hur kan jag i min arbetsvardag boosta min kropp och förebygga ohälsa –
Lena Andrén Lindblom, Leg fysioterapeut/Ergonom, AB Previa,