Preliminärt program

Programmet uppdateras kontinuerligt

Programöversikt

Mån 8 maj Ti 9 majOn 10 majTo 11 majFre 12 maj
FörmiddagST-dag15 min intro


SNEMA:
Neuromuskulär transmissionsrubbning – patogenes, diagnostik och nya terapier

EP-sällskapet: Epilepsi och hälsaHuvudvärkssällskapet: Samsjuklighet och riskfaktorer vid huvudvärkstillståndSwemodis:
Avancerade terapier
EftermiddagST-dagMS-sällskapet:
Svensk MS-behandling idag: vinster, risker och lärdomar av Covid-19 pandemin
Akademiska sjukhuset/UppsalaÅrsmöte 30 min efter lunch


ANS: Akut stroke

ÖvrigtMingel i utställningen