• Neurologiveckan 2020

    4-8 maj, Stockholm

    Trygg-imagebank.sweden.se

Neurologiveckan 2020

4-8 maj 2020, Stockholm

Svenska Neurologföreningen arrangerar tillsammans med lokala organisatörer i Stockholm Neurologiveckan den 4-8 maj 2020. Mötet kommer att äga rum på Hotel At Six i centrala Stockholm. Temat är ”Neurologi nu och i framtiden” och kommer att lyfta fram neurologin ur ett aktuellt perspektiv såväl som neurologins utveckling framåt. Liksom på tidigare möten kommer det bli flera olika program för ST-läkare, neurologer, omvårdnadspersonal och vårdadministratörer.

Veckan inleds med en ST-dag om trafikmedicin på förmiddagen och oftalmologi på eftermiddagen, detta är komplexa, svåra områden som är viktiga att uppdateras regelbundet inom. Som tidigare är ST-dagen endast öppen för ST-läkare. Specialistsällskapen kommer återigen att arrangera var sin halvdag vilket varit mycket uppskattat – nytt för i år är att sällskapen uppmuntras bjuda in en internationell föreläsare som del i programmet! På onsdagen kommer varje sällskap, liksom förra året, också att ordna en översiktsföreläsning inom sitt område riktad till vårdpersonal.

Neurologin i Stockholm har genomgått en del förändringar på senare år. I och med att NKS öppnats har vård flyttat ut från Karolinska, som fått ett mer högspecialiserat uppdrag. Temat för det lokala programmet kommer att vara vanliga och ovanliga former av stroke. Lokala arrangören erbjuder också två parallella program under hela torsdagen och fredag förmiddag, ett för omvårdnadspersonal och andra hälsoprofessioner och ett för vårdadministrativ personal. Omvårdnadsprogrammet kommer att ge en utomordentligt bred bild av neurologin utifrån omvårdnadsperspektiv och programmet för vårdadministrativ personal kommer bl a att handla om neurologstatus och ergonomi.

Hotel At Six ligger vid Brunkebergstorg mitt i centrala Stockholm nära Centralstationen, det är således mycket lätt att ta sig hit både med tåg och flyg (med Arlandabanan). Det sociala programmet planeras för fullt och kommer att äga rum i centrala Stockholm. Det kommer att finnas utmärkta möjligheter att umgås och nätverka med kollegor från hela landet, likväl som att uppleva staden. Sammantaget får du inte missa årets Neurologivecka!

Vi önskar er alla varmt välkomna till den traditionsenliga Neurologiveckan i maj 2020!

Karin Wirdefeldt
Patientområdeschef, Patientområde Sjukdomar i nervsystemet, Karolinska Universitetssjukhuset

Shala Berntsson
Ordförande SNF

Caroline Ingre
Vetenskaplig sekreterare SNF

Arrangeras av

neurologiveckan

Svenska Neurologföreningen arrangerar Neurologiveckan i ett samarrangemang med Akut Neurologi i Sverige, Svenska Epilepsisällskapet, Svenska Migränsällskapet, Svenska MS-sällskapet, Svenska Neuromuskulära arbetsgruppen, Swemodis och den lokala arrangörsorten. Programmet kommer att ha stor spännvidd och utgör en sammanhållen plattform för årlig neurologisk fortbildning.

neurologiveckan
neurologiveckan
neurologiveckan
neurologiveckan

Information om kongressen

neurologiveckan

Program

Läs mer om det spännande programmet här.

neurologiveckan

Omvårdnadsprogrammet

Läs mer om Omvårdnadsprogrammet här.

neurologiveckan

Vårdadminsitratörerna

Läs mer om Vårdadminsitratörerna här.

neurologiveckan

Socialt program

Läs mer om Socialt program här.

neurologiveckan

Konferensanläggning

Mitt i Stockholms puls med shopping, nöjen och kultur precis utanför dörren. Här kan du boka möteslokaler för konferens, event eller fest.

Detaljerat program

Detaljerat program kommer snart att publiceras.

MER INFORMATION

Utställare

Se mer information om utställningsmöjligheter

Kontakt

Alla frågor är välkomna!

Nivå 1 Utställare

neurologiveckan
© Copyright - neurologiveckan.se