• Neurologiveckan 2024

    13-17 maj, Halmstad

VÄLKOMMEN TILL NEUROLOGIVECKAN 2024

13-17 maj 2024

Svenska Neurologföreningens fortbildningsmöte Neurologiveckan planeras 2024 i Halmstad. Kongressen äger rum på Hotel Tylösand 14-17 maj och föregås av en ST-dag den 13 maj. Vi kan utlova faktaspäckade och intressanta dagar i en attraktiv, strandnära omgivning med möjlighet att både återuppta och skapa nya kontakter.

Vi ser fram emot att få återses, utbyta erfarenheter och ta del av neurologins framsteg. Varmt välkomna till Halmstad och till Neurologiveckan 2024!

Viktiga datum

November-december 2023

Programmet publiceras

14 december 2023

Anmälan inkl. hotellbokning öppnar
28 februari 2024

Deadline för låg avgift
24 april 2024

Sista dag för anmälan
13 maj 2024

ST-dag
14-17 maj 2024

Neurologiveckan

Arrangeras av

neurologiveckan

Svenska Neurologföreningen arrangerar Neurologiveckan i ett samarrangemang med Akut Neurologi i Sverige, Svenska Epilepsisällskapet, Svenska Migränsällskapet, Svenska Huvudvärkssällskapet, Svenska Neuromuskulära arbetsgruppen, Swemodis och den lokala arrangörsorten. Programmet kommer att ha stor spännvidd och utgör en sammanhållen plattform för årlig neurologisk fortbildning.

neurologiveckan
neurologiveckan
neurologiveckan
neurologiveckan

Information om kongressen

neurologiveckan

Program

Ett översiktsprogram finns nu tillgängligt. Detaljprogrammet publiceras löpande under november och  december 2023.

neurologiveckan

Utställning & Sponsring

Läs mer om utställnings- och sponsringsmöjligheter.

neurologiveckan

Konferenslokal

Hotell Tylösand ligger strax utanför Halmstad med goda kommunikationer både med tåg, flyg och bil.

Bekräftade Sponsorer

Guldsponsorer

neurologiveckan
neurologiveckan
neurologiveckan

Silversponsorer

neurologiveckan
neurologiveckan

Bronssponsorer

neurologiveckan
neurologiveckan
neurologiveckan
© Copyright - neurologiveckan.se