• Neurologiveckan 2020

    4-8 maj, Stockholm

Neurologiveckan 2019

13-17 maj 2019, Malmö/Lund

Svenska Neurologföreningen anordnar, tillsammans med lokala organisatörer i Malmö/Lund, Neurologiveckan den 13-17 maj 2019. Mötet kommer att äga rum på Scandic Triangeln i Malmö. Övergripande tema blir denna gång ”Brobyggande”. Programmet kommer att lyfta fram den starka utvecklingen inom diagnostik och behandling av neurologiska sjukdomar, med ett både multidisciplinärt och multiprofessionellt perspektiv.

Liksom de senaste Neurologiveckorna i Göteborg och Karlstad så kommer det att bli en intensiv och mångfacetterad vecka! Vi bygger vidare på konceptet från Karlstad med flera olika program för ST-läkare, neurologer, omvårdnads- och rehabiliteringspersonal samt vårdadministratörer.

Veckan inleds med en ST-dag med tema sömn, ett ämne vi hoppas ska tilltala många. ST-dagen är som tidigare endast öppen för ST-läkare. Specialistsällskapen kommer liksom tidigare att arrangera sina mycket uppskattade halvdagar. Nytt för i år är att sällskapen även kommer att anordna översiktsföreläsningar för vårdpersonal under hela onsdagen.

Neurologin i Malmö/Lund ingår i en gemensam sektion inom Skånes universitetssjukhus, nära integrerad med rehabiliteringsmedicin som ingår i samma verksamhetsområde. Det finns en mycket stark forskningstradition inom sjukhuset och Lunds universitet, med internationellt erkänd forskning inom både preklinisk neurovetenskap och klinisk neurologi. Det lokala programmet kommer att ha temat ”Ny teknik ger ny klinik”. Lokala arrangören erbjuder också två parallella program under hela torsdagen och fredag förmiddag; ett för vårdadministratörer omfattande bland annat utvecklingen av det nya digitala vårdsystemet som nu utvecklas inom Region Skåne; ett för omvårdnadspersonal och andra hälsoprofessioner med fokus på bland annat tvärprofessionellt omhändertagande från insjuknandet till livet med sjukdomen.

Lokalen blir Scandic Triangeln, mitt i centrala Malmö och beläget ovanpå tågstationen Triangeln. Det är mycket lätt att ta sig hit med både tåg och flyg. Det sociala programmet planeras för fullt och kommer att äga rum i både Malmö och närbelägna Lund. Malmö är känt för sina fina parker, badstrand och många spännande matställen, från Sveriges bästa falafel till Michelinkrogar. Det kommer att finnas utomordentliga möjligheter till att umgås och nätverka med kollegor från hela landet.

Sammantaget är detta en vecka du inte bör missa! Svenska Neurologföreningen och Neurologisektionen i Malmö/Lund önskar er alla varmt välkomna till den traditionsenliga Neurologiveckan i maj 2019!

Christer Nilsson
Sektionschef neurologi
Skånes universitetssjukhus

Shala Berntsson
Ordförande SNF

Caroline Ingre
Vetenskaplig sekreterare SNF

Arrangeras av

neurologiveckan

Svenska Neurologföreningen arrangerar Neurologiveckan i ett samarrangemang med Akut Neurologi i Sverige, Svenska Epilepsisällskapet, Svenska Migränsällskapet, Svenska MS-sällskapet, Svenska Neuromuskulära arbetsgruppen, Swemodis och den lokala arrangörsorten. Programmet kommer att ha stor spännvidd och utgör en sammanhållen plattform för årlig neurologisk fortbildning.

neurologiveckan
neurologiveckan
neurologiveckan
neurologiveckan

Information om kongressen

neurologiveckan

Program

Läs mer om det spännande programmet här.

neurologiveckan

Omvårdnadsprogrammet

Läs mer om Omvårdnadsprogrammet här.

neurologiveckan

Vårdadminsitratörerna

Läs mer om Vårdadminsitratörerna här.

neurologiveckan

Socialt program

Läs mer om Socialt program här.

neurologiveckan

Konferensanläggning

Mitt i Malmös puls med shopping, nöjen och kultur precis utanför dörren. Här kan du boka möteslokaler för konferens, event eller fest för upp till 450 personer.

Detaljerat program

Detaljerat program kommer snart att publiceras.

MER INFORMATION

Utställare

Se mer information om utställningsmöjligheter

Kontakt

Alla frågor är välkomna!

Utställare

Nivå 1

neurologiveckan

Nivå 1

neurologiveckan

Nivå 1

neurologiveckan

Nivå 1

neurologiveckan
© Copyright - neurologiveckan.se