• Neurologiveckan 2022

    17-20 maj, Uppsala

    neurologiveckan

Foto: Niklas-Lundengård-mediabank.Uppsala.com

Välkommen till Neurologiveckan 2022

17-20 maj 2022

Medan världen långsamt återgår till det normala, vill neurologföreningen härmed inbjuda till 2022 års neurologivecka. Vi är glada att kunna återuppta neurologiveckan som en fysisk kongress och värd för 2022 års möte är Uppsala. Kongressen kommer att äga rum i UKK´s konferenslokaler 17-20 maj och föregås av en ST dag den 16 maj. Vi kan utlova faktaspäckade och intressanta dagar i Uppsalas vackra omgivningar med möjlighet att både återuppta kontakter men även skapa nya. Vi ser fram emot att äntligen få återses, utbyta erfarenheter av senaste årets utmaningar och tillsammans se framåt och ta del av neurologins framsteg och nya kunskap. Varmt välkomna till Uppsala och till Neurologiveckan 2022!

Arrangeras av

neurologiveckan

Svenska Neurologföreningen arrangerar Neurologiveckan i ett samarrangemang med Akut Neurologi i Sverige, Svenska Epilepsisällskapet, Svenska Migränsällskapet, Svenska MS-sällskapet, Svenska Neuromuskulära arbetsgruppen, Swemodis och den lokala arrangörsorten. Programmet kommer att ha stor spännvidd och utgör en sammanhållen plattform för årlig neurologisk fortbildning.

neurologiveckan
neurologiveckan
neurologiveckan
neurologiveckan

Information om kongressen

neurologiveckan

Program

Läs mer om det spännande programmet här.

Utställning & Sponsring

Läs mer om utställnings- och sponsringsmöjligheter

Konferenslokal

UKK ligger centralt i Uppsala med utmärkta kommunikationer, endast 18 minuter från Arlanda.

MER INFORMATION

Boende

Se mer information om Hotell

Uppsala

För kongressen och resan till Uppsala

Kontakt

Alla frågor är välkomna!

Viktiga datum

1 december: Anmälan öppnar
31 januari: Deadline för låg avgift

© Copyright - neurologiveckan.se